โลโก้เว็บไซต์ ราตรี ทิพเนตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : ราตรี ทิพเนตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 หมวดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวรับรางวัล

          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 NSC 2021 (National Software Contest) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้า รางวัลที่ 3 หมวด โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ >> อ่านต่อ


กองการศึกษาน่าน ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) 2564
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำกองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันบุรี ศรีวิทยาเขต เกษตรราชมงคล พระพิรุณ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ คู่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาที่ไ... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีใหม่เมือง2564
ศุกร์ 9 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

         กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันบุรี ศรีวิทยาเขต เกษตรราชมงคล พระพิรุณ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ คู่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำกองร่วมรดน้ำดำหัวแด่นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกอง และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้ต่อไป >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพัฒนาและเรียนรู้ทีวีชุมชนน่าน
เสาร์ 3 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 เมษายน เวลา 8.30 - 16.30 น. คณาจารย์หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพัฒนาและเรียนรู้ทีวีชุมชนน่าน ณ วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง"การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนเพื่อเสริมพลังการสื่อสารและเข้าถึงการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน" และเรื่อง"การพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม" มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการกิจกรรมโดย ผู้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นป... >> อ่านต่อ


การเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D'Club Series 1-3 รายละเอียดดังเอกสาร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน และเครือข่ายฯ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศ AIE ม.แม่ฟ้าหลวง
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ หลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ผู้อำนวนการศูนย์ AIC และคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง คุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ นางสาวสุภาพร แซ่ลิ้ม เกษตรและสหกรณ์จังหหวัดน่าน และคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศ AIE ม.แม่ฟ้าหลวง ประชุมเพื่อหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต... >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 คน พร้อมด้วยคุณครู จำนวน 5 คน           โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน กล่าวต้อนรับนักเรี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..)... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 91


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา