โลโก้เว็บไซต์ ราตรี ทิพเนตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : ราตรี ทิพเนตร

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์
ศุกร์ 8 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน คณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร   จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง ร่วมประชุมกับเครือข่ายวิสหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน เวลา 13.00 น. ณ ห้องชมพูภูคา 1 ตึกกองบริหารทรัพยากร น่าน เรื่องการจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ในการติดตามนักศึกษาทุนและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา น่าน นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน พร้อมด้วย นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,อาจารย์ณัฐพล วิชาญ ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ และผู้ปกครองนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ บุดาสา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัดน่าน และนางสาวรุ่งรัตน์ จิณะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ในการติดตามนักศึกษาทุนและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กรณีนายอภินันท์ ก... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารทรัพยกร น่าน โดยจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเขตพื้นที่อื่นๆ >> อ่านต่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 22 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 59


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา