โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  ขอให้ดำเนินการรายงานตัวในระบบออนไลน์ http://regis.rmutl.ac.th/student/login เมนู S24  ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้ดำเนินการรายงานตัวในระบบออนไลน์ http://regis.rmutl.ac.th/student/login เมนู S24 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1882 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา