โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มา ณ โอกาสนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา