โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แจ้งการออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมายเหตุ : หากดำเนินการออกเอกสารเสร็จก่อนกำหนด 15 วัน จะแจ้งนักศึกษามารับเอกสารทันที
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนแต่ละพื้นที่ หรือ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) 053-921444 ต่อ 1201 หรือ
ติดต่อผ่านเพจ Facebook ชื่อว่า ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา