โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามตารางด้านล่างนี้

ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1

- ปวส. รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 1

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคฤดูร้อน

- ปวส.

- ป.ตรี รอบที่ 1.

- ป.ตรี รอบที่ 2.

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

- ปวส. รอบที่ 1

- ปวส. รอบที่ 2

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส. รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

 ภาคฤดูร้อน

- ปวส. รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส. รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

 ภาคฤดูร้อน

- ป.ตรี รอบที่ 1

- ป.ตรี รอบที่ 2

ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคเรียนที่ 2

- ป.ตรี

 ภาคฤดูร้อน

- ปวส.

- ป.ตรี

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคฤดูร้อน

- ปวส.

- ป.ตรี

ปีการศึกษา 2560

 ภาคเรียนที่ 1

- ปวส.

- ป.ตรี

 ภาคเรียนที่ 2

- ปวส.

- ป.ตรี

- ป.โท

 ภาคฤดูร้อน

- ปวส.

- ป.ตรี

ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ภาคฤดูร้อน

- ภาคฤดูร้อน AEC

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน

 

*** หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากหน้าเว็บนี้แล้วมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานวิชาการ ตึกกองการศึกษา ชั้น 1

Update: 05/07/2567 22:48  By Pipop Intapa