โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567


สมัครออนไลน์ได้ที่
>> 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWVKBNcmkbkPDkMGESh8zSvLxuia7l6B0-4oMFsOkZHz7xAw/viewform

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเพจ : งานรับสมัครนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
Scan QR-code

โทรศัพท์ : 0 5471 0259 ต่อ 7253


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา