โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567


 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 

รอบพิเศษ (รอบสุดท้าย)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2567

(ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

สมัครออนไลน์ >> Click
 

 

............................................................


enlightened ประกาศที่เสร็จสิ้นไปแล้ว enlightened

รอบ Extra 2

รอบ Extra 1

รอบโควตาพิเศษ 4

รอบโควตาพิเศษ 3

รอบโควตาพิเศษ 2

รอบโควตาพิเศษ 1

..........................................
enlightened ติดต่อสอบถาม enlightened

งานรับสมัครนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 5471 0259 ต่อ 7253 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือเพจ : งานรับสมัครนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา