โลโก้เว็บไซต์ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 3 :  ปีการศึกษา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 3 : ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 3 :  ปีการศึกษา 2567
การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
: วันที่ 20 ธันวาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ


และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป