โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำบุญนำนักงานคณะวิทย์
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริการวิชาการ ร.ร.บ้านดอนศรีเสริมกสิกร
ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10
พุธ 7 กันยายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
อังคาร 9 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรม cdio
ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7