โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 19446 คน

(102) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มกราคม 2566 - 30 เมษายน 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

...............................................................................................................................

Download ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา