โลโก้เว็บไซต์ instructors of science | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

instructors of science


 

ผศ.ดร.พชร สายปาระ

ผศ.ดร.พชร สายปาระ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : saipara@rmutl.ac.th

ดร.กาศรี นามเคน

ดร.กาศรี นามเคน

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : namkane@rmutl.ac.th

ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wiroj@rmutl.ac.th

ผศ.สวาท สายปาระ

ผศ.สวาท สายปาระ

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirisawat@rmutl.ac.th

ดร.กฤษฎา  ยาใจ

ดร.กฤษฎา ยาใจ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : k_krissada@rmutl.ac.th

ผศ.พรรณพร กุลมา

ผศ.พรรณพร กุลมา

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : punch019@rmutl.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pakorns@rmutl.ac.th

ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์

ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pakornc@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย

ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : nongnuchketui@rmutl.ac.th

อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา

อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


เบอร์โทร : -

อีเมล : runvi_k@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก

ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sci_nan@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : siriluxk@rmutl.ac.th

ผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า

ผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chouchman204@rmutl.ac.th

อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว

อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : janejirajb@rmutl.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์

อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanithahomjun@rmutl.ac.th

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : worawit@rmutl.ac.th