โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

...............................................................................................................................

Download ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 << Click