โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน

     ด้วยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้ประชุมจัดทำแผนงบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จึงขอแจ้งกำหนดการปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ทราบ ดังรายละเอียด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม Click