โลโก้เว็บไซต์ Appropriate Technology Matching Day 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Appropriate Technology Matching Day 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 โดย มทร.ล้านนา น่านAppropriate Technology Matching Day 2567
          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บุคลากรนักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day ของ บพท. โดยเครือข่ายมหาว...