โลโก้เว็บไซต์ Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤษภาคม 2567 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะวิทย์ฯเกษตร มทร.ล้านนา จับมือวิทยาลัยในจีน ผุดหลักสูตร Wellness and healthcare
           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้...