โลโก้เว็บไซต์ Tongji University | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Tongji University

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่ว...