โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชุมหารือการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ในการประชุมครั้งนั้ได้รับเกียรติจ...