โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ในการประชุมครั้งนั้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และดำเนินการประชุมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากตัวแทนมทร. 9 แห่ง ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน