โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2564 ณ รร.นาน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2564 ณ รร.นาน้อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน นำทีมโดย อาจา...