โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน นำทีมโดย อาจารย์บุษบา มะโนแสน, อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ, อาจารย์ณัฐพล กาบคำ, นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร และนางสาวเกวลิน คำอินสม โดยมีเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน