โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 52559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 52559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา