โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน)


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)มอบเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในนามสมาคมนำโดยนางมะลิวรรณ ลาภมาก ศิษย์เก่ารุ่น 41 เลขานุการสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันเข้ามอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำจังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบเงินสดดังกล่าว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านต่อไป

        

 

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 สค.63

ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน นำโดยนางมะลิวรรณ ลาภมาก เลขาสมาคม พร้อมด้วยอุปนายก ชมรมศิษย์เก่าแต่ละรุ่น เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา กราบสักการะศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา พระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันและร่วมกันปลูกต้นไม้ราษพฤกษ์และต้นทองอุไร เพื่อประดับตกแต่งภูมิทัศน์สถาบันให้เกิดความสวยงาม  โดยต้นไม้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคสนับสนุนในครั้ง สำหรับการจัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่เป็นรายได้ของสมาคม ทั้งนี้โดยมีท่านผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

                 

 

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน) มอบเงินสดให้กับ รพ.น่าน ต้านไวรัสโควิด-19

วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.ด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) รศ.ดร.กฤษ ภูรีพงศ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการ(นางมะลิวรรณ ลาภมาก)พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นนำเงินสดที่ได้จากการรวบรวมของศิษย์เก่าเป็นจำนวน 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลน่านได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นายแพทย์วสันต์ แก้ววี เป็นผู้รับมอบเงินสดดังกล่าว และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โรงพยาบาลน่าน

          ทางด้านเลขานุการสมาคมได้กล่าวถึงที่มาของจำนวนเงินให้ทาง รพ.น่าน ทราบว่าได้จากการรวบรวมของศิษย์เก่านำโดยการคิดริเริ่มจากท่านนายกสมาคมและความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่มีส่วนร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาช่วยเหลือสนับสนุนให้ทาง รพ.น่านได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ที่เป็นโรคระบาดในขณะนี้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มารับบริการจากทาง รพ.น่าน

          ทางด้านนายแพทย์วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสมาคมที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้โรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคในครั้งนี้ด้วย

         ***ภาพโดย อ.ศุภมาศ ทรัพย์ทวีธนกิจ 

https://nan.rmutl.ac.th/news/12815-ศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประจำปี 2563 ในวันครบสถาปนา 15 ปี มทร.ล้านนา

--เพชรราชมงคล ประเภทศิษย์เก่า ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง<<คลิ๊ก

--พิธีทำบุญสำนักงานที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (เกษตรน่าน)<<คลิ๊ก

--ศิษย์เก่า มทร.น่าน(เกษตรน่าน) คุณโสภา แสนสุขโชติ รุ่น 38 ประสบผลสำเร็จในด้านการปลูกผักเชียงดา<<คลิ๊ก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา