โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับ สำนักเกษตรอำเภอสันติสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ ในวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา