โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา