โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการและการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา