โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา