โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านอธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมงานและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา