โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา