โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านสาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยการทำพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา