โลโก้เว็บไซต์ โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา