โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล
วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา