โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีฯ ร่วมถวายพานดอกไม้ วันพระเจ้าน่าน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา