โลโก้เว็บไซต์  เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านเข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา