โลโก้เว็บไซต์  พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณะผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา