โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา