โลโก้เว็บไซต์ รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา-2558
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา