โลโก้เว็บไซต์ ถวายราชสดุดี 31 มีค.60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ถวายราชสดุดี 31 มีค.60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านถวายราชสุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา