โลโก้เว็บไซต์  พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล
บ้านวิถีไทย ในความดูแลของอาจารย์ปิยะนุช สินันตา สังกัดสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา