โลโก้เว็บไซต์ การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน
การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา