โลโก้เว็บไซต์  มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมและมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา