โลโก้เว็บไซต์  นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา