โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง
จังหวัดน่าน โดยอำเภอภูเพียง จัดงานทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา