โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ
สาขาศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา