โลโก้เว็บไซต์ มหาลัยพะเยา ศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาลัยพะเยา ศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมหาลัยพะเยา ศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา น่าน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร โครงกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา