โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดน่าน จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา