โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะศึกษาจากประเทศเวียดนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะศึกษาจากประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะศึกษาจากประเทศเวียดนาม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมต้อนรับ นายเหวียน แม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา