โลโก้เว็บไซต์ ท่านรองฯปล่อยปลา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ท่านรองฯปล่อยปลา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านการอนุรักษ์พรรณปลาธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา