โลโก้เว็บไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา