โลโก้เว็บไซต์ งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา