โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘-.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. โดยมีหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา