โลโก้เว็บไซต์ ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรม“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา